Karta MEDDLE


an image

Výhody zákaznické karty MEDDLE

 • sleva 5 % na veškeré zboží
 • plus další akce a slevy pro držitele karet
 • karta je psána na Vás, ale mohou ji využít i ostatní členové Vaší rodiny
 • nakupte za více jak 1 500 Kč , zaregistrujte se a získejte tak zákaznickou kartu MEDDLE!
 • karta platí od dalšího nákupu

 • Všeobecné obchodní podmínky a pravidla užívání zákaznické karty MEDDLE

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické karty MEDDLE, při uskutečňování nákupů v prodejnách společnosti MEDDLE s.r.o..

  2. Zákaznická karta je vystavena a spravována společností MEDDLE s.r.o. se sídlem náměstí Svobody 74/10, 602 00 Brno.

  3.Užití Zákaznické karty MEDDLE: Zákaznická karta MEDDLE slouží k uplatňování výhod a slev. Karta není kreditní ani debetní.

  4.Podmínky pro získání Zákaznické karty MEDDLE: Žadatelem je osoba, která v některé z prodejen společnosti nakoupí za u pokladny avizovanou minimální výši a podá žádost o vystavení Zákaznické karty MEDDLE na předtištěném formuláři. Žadatelem je pouze fyzická osoba, která musí být starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům.

  5.Vydání karty: Zákaznická karta MEDDLE se vydává v prodejnách společnosti bezprostředně po splnění výše uvedených kritérií.Zákaznická karta je přenosná. Platnost karty je časově omezena a to po dobu 10-ti let od data vystavení. Karta je vydávána bezplatně. Aktivace karty je okamžitá a lze ji uplatnit ihned. Karta zůstává majetkem vystavitele.

  6.Ztráta karty, změna kontaktních údajů: Při ztrátě či krádeži karty nevzniká zákazníkovi právo na jakoukoli náhradu či vydání karty. Při ztrátě karty je potřeba znovu vyplnit žádost a doložit svoji totožnost pro ověření se zákaznickou databází.

  7.Způsob užívání karty: Zákaznická karta MEDDLE musí být předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit zákazníka, aby předložil Zákaznickou kartu. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch karty.

  8.Výhody zákaznické karty: Při aktivaci karty je zákazníkovi nastavena pevná sleva ve výši 5 % na veškeré zboží, které je možné v prodejně zakoupit, včetně zboží, které je již ve slevě. Další slevy a akce budou zákazníkovy oznámeny na jím uvedenou emailovou adresu a při průběhu akce či slevy přímo na prodejně. Veškeré slevy a odměny vyplývající z držení a používání zákaznické karty nejsou právně vymahatelné.

  9.Výpověď smluvního vztahu: Držitel karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí, která je účinná okamžikem doručení na sídlo společnosti MEDDLE s.r.o..

  10. Změny bonusového systému: Společnost MEDDLE s.r.o. si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím Zákaznické karty poskytovány, nebo které s ní jsou spojeny. Změny a doplňky těchto VOP budou vždy zveřejněny na webových stránkách společnosti www.meddle.cz a v prodejnách společnosti. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

  11.Informace o zákazníkovi: Držitel karty užíváním Zákaznické karty souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Zákaznické karty byly společností MEDDLE s.r.o. dále zpracovány za účelem jejich užívání v rámci obchodních aktivit společnosti a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Držitel karty dále užíváním Zákaznické karty vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlasy dle tohoto odstavce jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat.

  12.Platnosti VOP: Žadatel svým podpisem žádosti o vystavení Zákaznické karty MEDDLE uznává platnost těchto VOP a považuje je pro sebe za závazné.